Underhåll

Nedan listas några tips och råd angående underhåll av den egna fastigheten.
Läs mer under Tjänster om du är i behov av serviceföretag eller hantverkare.

Målning och färgsättning

Färgsättningen på husen är fri, men tänker man sig en avvikande färg är det bra om hela huslängan tycker att det är OK.

Plåttak

Då nitarna på våra plåttak släpper efter hand, är det lämpligt att se över dem med jämna mellanrum. Varje husägare kan ju i egen regi se över sitt tak, men det kan vara lämpligt att varje huslänga samordnar taköversynen.

De husägare som bor i den husände som har luckan som leder in under taket bör inneha nyckel till luckans lås, samt då och då kolla att den är stängd. Om möjligt är det bra om fler i längan har nyckel till luckan.

Stuprör och hängrännor

Stuprör och hängrännor i huvudbyggnaden ingår i samfälligheten. Om det finns behov av reparation eller underhåll av dessa måste man först rådfråga styrelsen.

Stuprör och hängrännor i förrådsdelen ingår ej i samfälligheten vilket innebär att eventuella reparationsåtgärder helt bekostas av den enskilda fastighetsägaren.

Tänk på att kontinuerligt rensa hängrännor och stuprör från grenar och löv så att regnvatten kan rinna undan som det är tänkt.

Vatten

Det är bra att någon gång per år prova att huvudkranen för vattnet till fastigheten fungerar som den ska. Kranen är placerad under elskåpet i garderoben. Om kranen står orörd under lång tid kan det bildas avlagringar som gör att det inte går att stänga av vattnet helt.

Avlopp

Köksavloppet ner till stammarna är fastighetsägarens ansvar. Avloppsstammarna tillhör dock samfällighetens uppdrag.

Akuta problem

Här återfinns några tips om du skulle få akuta problem med din fastighet.

Stopp i avlopp

Allsugning AB
031-330 05 00
www.allsugning.se

Akuta problem med vatten

Vid akuta problem med vatten i området kan man kontakta:
Kannebäcks Rörläggeri AB
Stefan Melin
Bronsfyndsgatan 12
421 63 Västra Frölunda
Tel.0706-358010
Fax 031-457550

Vattenläcka på samfällighetens nät

VA-verket, Göteborgs stad, driftcentral
031-368 70 70

www.goteborg.se/wps/portal/invanare/bygga-o-bo/vatten-och-avlopp/vattenlackor-avbrott

Se även Avstängning av inkommande vatten

Hantverkare

Här följer en lista på hantverkare som anlitats av samfälligheten eller enskilda i området.

Om du har tips på bra hantverkare är du välkommen att kontakta webmaster.

Plåtarbeten

JV Plåt & Bygg AB
Mathias Adolfsson
0705-475857

Nya Älvsborgs Plåtslageri AB
031-12 68 48

VVS

Kannebäcks Rörläggeri AB
Stefan Melin
Bronsfyndsgatan 12
421 63 Västra Frölunda
Tel.0706-358010
Fax 031-457550

Göteborgs Rörläggeri
031-12 10 00

Avfall

Alla hushåll i Göteborg har rätt att kvittera ut ett s.k. ÅVC-kort som ger möjlighet till sex fria besök på återvinningscentralerna per år. Regeln är ett kort per hushåll, men vem som helst av de vuxna familjemedlemmarna kan kvittera ut kortet, som är en personlig värdehandling. Den närmaste för vår del ligger i Högsbo och där kan man bli av med det mesta t.ex. trädgårdsavfall, byggavfall, vitvaror, trä, möbler, elektronikskrot m.m. Öppettider och svar på vanliga frågor hittar man på kommunens webbplats:
www.goteborg.se
031-368 27 00, Kretsloppskontorets kundservice

Den närmaste återvinningsplatsen ligger på Toftaåsgatan. Där kan man lämna tidningar, förpackningar (papper, plast, glas och metall) samt batterier.

På miljöstationerna kan du lämna bilbatterier, färg, lysrör, lampor, oljor och andra miljöfarliga produkter. Våra närmaste miljöstationer är Preem vid Skattegårdsvägen och Statoil vid Radiovägen.

Klotter

Klotter är ett påträngande problem och skapar otrygghet och vantrivsel för boende och besökare i området. Klotter som inte saneras sänder negativa signaler.

Klotterproblemet diskuterades senast vid årsmötet 25 mars 2009 varvid konstaterades:

att det är svårt att ta fast förövarna
att det är viktigt att klotter saneras bort så fort som möjligt
att det är viktigt att drabbade fastighetsägare gör polisanmälan
Vid klottersanering används oftast olika kemiska medel beroende på vilken typ av färg det gäller och på vilket underlag klottret sitter på. Detta för att inte förvärra skadan.

Beträffande klottersanering av elställverk och elteknisk utrustning får vi inte göra någonting. Skadan ska istället rapporteras direkt till nätleverantören, vilka i sin tur anlitar professionella klottersanerare:

Göteborg Energi, kundservice
020-62 60 60
www.goteborgenergi.se

Kostnader

Samfälligheten står för alla utlägg rörande kemiska medel kopplade till sanering av gemensamhetsanläggningar, t.ex. skyltar och andra föremål vid inomkvartersgator, gångvägar, lekplatser, parkerings- och grönområden. Kassören reglerar mot kvitto.

Kostnader för klottersanering av enskild egendom såsom husfasader, förrådsdel etc. ingår ej i samfällighetens åtagande. Den berörda fastighetsägaren får själv svara för alla kostnader förknippade med sådan sanering.

Inbrottsskydd

Här är lite info från Polisens hemsida om vad man bör tänka på

Tänk som en tjuv

Det är bra att ”tänka som en tjuv” då man vill förstärka inbrottsskyddet i bostaden. Tjuvens favoritväg att ta sig in är genom ett fönster i bottenplanet. Förstärkning av inbrottsskyddet bör därför i första hand inriktas mot fönster och i andra hand mot altan- och balkongdörrar. Ytterdörren används sällan som inbrottsväg i villor och radhus.

Tänk också på att risken för inbrott är större på insynsskyddade tomter. Förstärk gärna belysningen runt huset. Ha inga skymmande växter nära altandörrar och fönster.

Ha lås av god kvalitet

Kontrollera gärna att du har lås av god kvalitet. Hos bland annat auktoriserade låssmeder finns produkter för både fönster och dörrar som försvårar inbrott.

Att installera ett larm kan vara den yttersta åtgärden. Tänk på att ett larm talar om att tjuven redan är inne i bostaden.

Tänk på följande när du reser bort:

 • Meddela dina närmaste grannar att du kommer vara bortrest.
 • Be någon ta hand om din post så inte brevlådan blir överfull och signalerar att ingen är hemma.
 • Ha timer på några olika lampor som tänds och släcks vid olika tidpunkter.
 • Ha timer på radion så den går igång med oregelbundna mellanrum.
 • Undvik att tala in på telefonsvararen att du är bortrest.
 • Undvik att skriva på sociala medier som Facebook, Twitter eller i din blogg att du är bortrest.
 • Vidarekoppla eventuellt telefonen.


Be någon om hjälp med att:

 • Klippa gräsmattan vid längre frånvaro.
 • Att hänga sin tvätt på din torkställning.
 • Skotta snö och göra fotspår i snön vid huset.
 • Slänga sopor i din soptunna ibland.
 • Parkera sin bil på din uppfart ibland så huset ser bebott ut.


Det här kan du också göra:

 • Ha gärna utomhusbelysning som tänds med rörelsevakt, särskilt vid ytter- och altandörrar.
 • Förvara trädgårdsredskap och verktyg inomhus så att en tjuv inte kan använda dem för att göra inbrott.
 • Förvara stegar inomhus eller fastlåsta så de inte kan användas för att nå olåsta eller öppna fönster i ditt eller en grannes hus.


Tänk på grannsamverkan.

Fiber

Den lösning vi valt att installera är Telia Öppen Fiber.

Vid frågor om installationsarbetet, kontakta:
Eltel Networks
fastighetsnat-gbg@eltelnetworks.se

Vid frågor om tjänster från Telia, kontakta:
Alexander Alsbäck
072-512 40 12
alexander.alsback@teliasonera.com

Avstängning av inkommande vatten

Verktyg för detta finns i förrådet under P-däcket och i gräsklipparförrådet. Nyckel till förråden har styrelsen.

Se karta över avstängningsventiler och vattenmätarbrunnar.

Avstängning av vatten för Korsåsgatan 61-81 (länga B24 och B23) görs ute i gatan.

OBS! Avstängning av vatten får endast utföras av behörig personal från Göteborgs Vatten, telefon 031-368 70 70. Detta gäller samtliga brunnar.

Se även information ang. akuta problem.

Radon

Nedan hittar du bra information om radon och radonmätningar.

www.goteborg.se/wps/portal/invanare/bygga-o-bo/boendemiljo/radon

www.stralsakerhetsmyndigheten.se/start/radon

sv.wikipedia.org/wiki/radon

Tomträttsavgäld

Du, som boende på Korsåsen och som ej har friköpt tomt, har ett tomträttsavtal med Göteborgs stad.

Mer information kring detta hittar på Göteborgs stads hemsida.